Меро (Морской окунь)

Mero - Argentine seabass Acanthistius brasiliensis